Asbestsaneerders

In dit tempo nog 20 jaar asbest op daken

Het vervangen van asbestdaken in Assen gaat zo langzaam dat er in dit tempo meer dan twintig jaar duurt voor alle daken asbestvrij zijn. Dat heeft het college van b en w laten narekenen. Assen sluit zich daarom aan bij de Drentse versnellingsaanpak. Op dit moment ligt er nog 140.000 vierkante meter asbest op 1236…