Asbest saneren

Nieuw functie: Deelsanering

Vanaf nu is het mogelijk om bronnen gedeeltelijk te saneren. Deze functie wordt in 2 stappen toegepast: 1. Vaststellen te saneren bronnen. In deze stap kan de regisseur of aannemer nu selecteren dat de bron gedeeltelijk gesaneerd dient te worden. Als de deelsanering is geselecteerd dient nog de hoeveelheid worden ingevuld. Vervolgens wordt via de…

Asbestregisseur.nl

Update nieuwe functionaliteiten

De Asbestregisseur.nl staat continue in ontwikkeling en wordt doorlopend verbetert. Dit betekent dat bestaande functionaliteiten worden uitgebreid maar ook dat nieuwe functionaliteiten aan de webapplicatie worden toegevoegd. In dit artikel vertellen wij u alles over de nieuwste functionaliteiten die wij aan de Asbestregisseur.nl hebben toegevoegd.   Opmerking toevoegen bij het verstrekken van de inventarisatie Vanaf…