Asbest saneren

Nieuw functie: Deelsanering

Vanaf nu is het mogelijk om bronnen gedeeltelijk te saneren. Deze functie wordt in 2 stappen toegepast: 1. Vaststellen te saneren bronnen. In deze stap kan de regisseur of aannemer nu selecteren dat de bron gedeeltelijk gesaneerd dient te worden. Als de deelsanering is geselecteerd dient nog de hoeveelheid worden ingevuld. Vervolgens wordt via de…