Asbestregisseur.nl

Asbestregisseur Demo

Asbestregisseur.nl is een moderne, intelligente en tijdbesparende softwareapplicatie die woningcorporaties helpt om inzicht te krijgen in hun asbestbezit en zowel interne als externe regisseurs helpt om het proces omtrent het verwijderen van asbest te optimaliseren. De applicatie verenigt de gehele asbestketen bij planmatig-, reparatie- en mutatieonderhoud. Van asbesteigenaren, regisseurs, inventariseerders en saneerders tot aan inspectiebureaus.…

Asbest saneren

Nieuw functie: Deelsanering

Vanaf nu is het mogelijk om bronnen gedeeltelijk te saneren. Deze functie wordt in 2 stappen toegepast: 1. Vaststellen te saneren bronnen. In deze stap kan de regisseur of aannemer nu selecteren dat de bron gedeeltelijk gesaneerd dient te worden. Als de deelsanering is geselecteerd dient nog de hoeveelheid worden ingevuld. Vervolgens wordt via de…

Asbestregisseur.nl

Update nieuwe functionaliteiten

De Asbestregisseur.nl staat continue in ontwikkeling en wordt doorlopend verbetert. Dit betekent dat bestaande functionaliteiten worden uitgebreid maar ook dat nieuwe functionaliteiten aan de webapplicatie worden toegevoegd. In dit artikel vertellen wij u alles over de nieuwste functionaliteiten die wij aan de Asbestregisseur.nl hebben toegevoegd.   Opmerking toevoegen bij het verstrekken van de inventarisatie Vanaf…

Nieuwe functionaliteiten van de Asbestregisseur.nl in 2021

Nieuwe functionaliteiten Asbestregisseur.nl 2021

De Asbestregisseur.nl staat continue in ontwikkeling en wordt doorlopend verbetert. Dit betekent dat bestaande functionaliteiten worden uitgebreid maar ook dat nieuwe functionaliteiten aan de webapplicatie worden toegevoegd. In dit artikel vertellen wij u alles over de nieuwe functionaliteiten die wij het afgelopen jaar aan de Asbestregisseur.nl hebben toegevoegd.   Projecten parkeren U kent het wel:…

Nieuwe handleiding

Vernieuwde handleiding

De Asbestregisseur.nl is een webaplicatie dat zich continue ontwikkelt en verbetert. Dit betekent dat bestaande functionaliteiten worden uitgebreid maar ook dat nieuwe functionaliteiten aan de applicatie worden toegevoegd.   Nieuwe handleiding Asbestregisseur blijft dus innoveren, het is dan wel zo handig dat de handleiding up-to-date blijft. Download hieronder de handleiding van de Asbestregisseur.nl DOWNLOAD HANDLEIDING

QR Code Asbest Meterkastkaart

Nieuwe mogelijkheden: QR-Meterkastkaarten

Een asbest meterkastkaart wordt vaak in huurwoningen aan de binnenkant van de meterkastdeur geplaatst om huurders te informeren waar in de woning asbest is gebruikt. Op de kaart staat aangegeven waar de asbest zich in de woning bevind zodat huurders op die plekken niet gaan boren, schuren of zagen. Probleem met reguliere asbest meterkaarten Een…

Advies en bouwen

Efficiënt werken met de Asbestregisseur.nl

Steeds meer woningbouwcorporaties kiezen ervoor om gebruik te maken van de Asbestregisseur.nl. Met als grootste voordeel; dat alle projectcommunicatie (voorheen via telefonie, e-mail, en/of Excel) wordt gebundeld in één overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webapplicatie. Dit houdt in dat asbestopdrachten volledig digitaal worden verstrekt en opgenomen. Aangesloten partijen krijgen een geautomatiseerde e-mail met de projectgegevens en opdrachtverstrekking.…

Asbest projectmanagement

Landelijke Asbestdakenkaart

In oktober 2018 is door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin aan de staatssecretaris is gevraagd om een landelijk overzicht te maken van het totaal aantal vierkante meters aan te saneren daken en dat te specificeren per gemeente. De Landelijke Asbestdakenkaart geeft hieraan invulling. Klik hier voor meer informatie over de Landelijke Asbestdakenkaart. Bekijk hier de kaart op volledig…

Gigantische asbestberg groeit-min

Gigantische asbestberg groeit

Particulieren en bedrijven betalen veel geld om asbest te laten verwijderen, maar daarna belandt het spul op het stort. Momenteel is het vaak letterlijk en figuurlijk zand erover. Asbest vernietigen kan ook, maar gebeurt niet. Want dat is net iets duurder. Inmiddels ligt Nederland bezaaid met stortplaatsen met asbest. Die bergen worden door niemand opgeruimd.…

Beheerders

Tweede Kamer neemt moties herziening asbeststelsel aan

De Tweede Kamer heeft dinsdag 24 november 2020 met ruime meerderheid twee moties aangenomen over herziening van het asbeststelsel. Aedes dringt al langer aan op herziening. De vaste commissie Sociale Zaken Werkgelegenheid (SZW)  heeft onlangs het rapport Gevangen door belangen van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) behandeld. Dit rapport concludeert dat het huidige asbeststelsel is gebaseerd…